Integritets policy

Information om GDPR

Som medlem hos oss behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fakturera dig för medlems- och serviceavgift.

Vi har fått dina uppgifter från dig via telefon, mail eller det kontaktformulär som finns på vår hemsida. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna föra ett register över medlemmar och kunna fakturera dig. Dina uppgifter kommer att sparas så länge de är nödvändiga för sitt ändamål.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med för vart fall nödvändiga systemleverantörer som TUIO samarbetar med. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är TUIO. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 070-535 35 86. Du når vårt dataskyddsombud på 070-535 35 86 eller via mail till info@tuio.nu.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.